Hur vi jobbar

"Med våra konsulter blir startsträckan kortare och kostnaden lägre"

På Advision är vi specialister inom det område vi verkar. Vi är specialister på att driva komplicerade projekt och även på det som projekten har till uppgift att lösa. Vi behärskar finanssektorns affärskritiska processer. Genom att kombinera roll och kompetens är vi unika och skapar mervärde för kunden. 

Venn-diagram-1

Kortare startsträcka
Våra konsulter har alla verktygen för att driva projekt och kunskapen om det projekten ska realisera. Det ger oss en kortare startsträcka och vi kan snabbt sätta samma rätt team med rätt kompetens för uppdraget.

 

För oss innebär projektledning ett ledarskap som bygger på relationer mellan människor.  Vårt mål är att alltid skapa energi och motivation hos de vi arbetar med. 

Vi har gjort det tidigare och känner till genvägar och fallgropar. Det ger trygghet för kunden, en lägre kostnad och ett lyckat projekt.