Om oss

"Vår kompetens och energi smittar av sig"

ADVISION är ett konsultföretag verksamt inom finanssektorn.

Med kunskap om branschen och erfarenhet från ledande befattningar inom både finans och IT, gör vi skillnad. Vi jobbar nära affärsledningen och tillsammans med verksamheten för att med drivkraft och energi skapa förändring och resultat hos våra kunder.

Venn-diagram-2Det vi står för
kilo K - Den energi med vilken vi tar oss an uppgiften.

IQ - är vår samlade kunskap inom de områden vi verkar.

EQ - är vårt engagemang för uppdraget, kunden, människorna och resultatet


Vi delar våra kunders mål att nå resultat. Vår strävan är att kunderna ska uppleva nyttan av vårt arbete. Det uppnår vi genom att med kraft och energi bidra med vår kunskap och vårt engagemang.

Vi vänder oss till de företag inom finanssektorn som står inför förändring, eller som vill skapa nya affärsmöjligheter. Företag som ser att IT är ett strategiskt viktigt medel och en möjlighet för att skapa mervärde och effektivt nå målen.

Vi överbryggar gapet mellan affärsverksamheten och IT. Genom erfarenhet och kunskap om branschen kan vi formulera och ställa affärsverksamhetens krav på IT-stöd.  På samma sätt kan vi se lösningar och finna de möjligheter som IT-stödet kan ge för att uppnå affärsmålen.